Thời gian nào phụ nữ ít nói nhất

27/08/2023
Tin Tức Thị Trường Giải Trí


Thời gian nào phụ nữ ít nói nhất
Thời gian nào phụ nữ ít nói nhất
Truyện cười, truyện hài, truyện vui:

- Tớ đố cậu biết thời gian nào trong năm thì chị em phụ nữ kiệm lời nhất?

- Tớ chẳng biết nữa.

- Là tháng hai đó.

- Tại sao cậu lại nói là tháng hai?

- Đơn giản thôi, vì tháng hai ít ngày hơn những tháng khác trong năm.

- Cậu nói thật chí lý!
Chia sẻ

Bài viết liên quan

SẾP BẤT BÌNH VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA THƯ KÝ

BẤT BÌNH VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA THƯ KÝ

Chồng chỉ mong vợ già

Anh chỉ mong em già

Ai bị lãng tai?

Ai bị lãng tai?

Anh chàng gặp hoạ vì được tâng bốc

Chàng trai gặp hoạ khi được tâng bốc

THIẾU NỮ ĐỨNG HÌNH TRƯỚC LỜI KHEN TẶNG CỦA BẠN TRAI

Đứng hình trước lời khen tặng của bạn trai

Chưa gì đã vội chết

Sao vội chết như vậy