Có biết nhiều ngoại ngữ cũng chẳng ích lợi gì!

27/08/2023
Tin Tức Thị Trường Giải Trí

Biết nhiều ngoại ngữ cũng chẳng có ích lợi gì!

biết nhiều ngoại ngữ cũng chẳng có ích lợi gì!

Hai chàng nhìn nhau ngơ ngác vì không hiểu. Anh Tây hỏi lại bằng tiếng Pháp, hai anh sinh viên cũng lắc đầu. Anh Tây lặp lại bằng tiếng Đức, hai anh sinh viên nhìn nhau ngắc ngoải. Anh Tây thấy vậy thất vọng bỏ đi.

Hai anh sinh viên nói chuyện với nhau:

- Theo tớ thấy học ít thôi cậu ơi, chứ như thằng Tây hồi nãy biết tới 3 thứ tiếng mà cũng có giúp gì được cho nó đâu.

- Ừ, cậu nói chính xác đấy! 

Chia sẻ

Bài viết liên quan

SẾP BẤT BÌNH VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA THƯ KÝ

BẤT BÌNH VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA THƯ KÝ

Chồng chỉ mong vợ già

Anh chỉ mong em già

Ai bị lãng tai?

Ai bị lãng tai?

Anh chàng gặp hoạ vì được tâng bốc

Chàng trai gặp hoạ khi được tâng bốc

THIẾU NỮ ĐỨNG HÌNH TRƯỚC LỜI KHEN TẶNG CỦA BẠN TRAI

Đứng hình trước lời khen tặng của bạn trai

Chưa gì đã vội chết

Sao vội chết như vậy