Sản phẩm gỗ plywood - ván ép uốn cong Nhật Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp tiêu biểu