Bạn yên tâm đã qua đào tạo rồi bạn nhé 

Tùy vào số lượng sản phẩm sẽ có phí cọc ban đầu bạn nhé 

Gửi câu hỏi cho chúng tôi