Bí quyết nuôi heo của bác nông dân

27/08/2023
Tin Tức Thị Trường Giải Trí

Bí quyết nuôi heo của bác nông dân

Bí quyết nuôi heo của bác nông dân
Bí quyết nuôi heo của bác nông dân

Truyện hài hước, truyện vui, truyện cười:

“Ngày xưa có một người nông dân, rất rành về nghề chăn nuôi heo, tiếng tăm vang xa, đặc biệt được quan điều về để chăn nuôi heo cho quan phủ. Một hôm người quan phụ mẫu ghé ngang qua chỗ ông ta, thấy ông ta nuôi lợn của mình được béo tốt quá, bèn hỏi người nông dân kia có bí quyết gì? 

Người nông dân trả lời là do ông ta đi thu gom những thức ăn thừa của các tửu lâu, và các hộ khác, đem về nuôi heo. 

Quan phụ mẫu kia nghe xong nổi giận mắng người nông dân kia, heo này nuôi là để cung cấp thịt cho quan nha ăn, tại sao lại dám đem đồ dơ bẩn nuôi heo như vậy, mắng rồi sai quân lính nọc người nông dân kia ra đánh cho hai mươi gậy.” 

“Sau này, có một vị quan phụ mẫu khác tới thay thế, cũng nghe danh và mời người nông dân này về chăn nuôi heo cho ông ta, và cũng hỏi cùng một câu hỏi, người nông dân kia sợ bị đánh nên đã nói ông ta hầm ổ yến vi cá cho heo ăn mỗi ngày. Vị quan phụ mẫu này nghe xong bèn mắng người nông dân chơi ngông, lãng phí lương thực, rồi nọc người nông dân kia ra đánh hai mươi gậy.” 

Nhiều năm sau, lại có một vị quan phụ mẫu khác lên thay thế, cũng rảnh rỗi ăn no không có gì làm, cũng hỏi người nông dân cùng một câu hỏi làm sao để nuôi heo được béo mập như thế.” 

“Người nông dân nói, Đại lão gia, là vì tiểu nhân mỗi ngày cho heo một hai lạng bạc biểu nó thích ăn gì thì tự mua mà ăn.” 
Chia sẻ

Bài viết liên quan

SẾP BẤT BÌNH VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA THƯ KÝ

BẤT BÌNH VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA THƯ KÝ

Chồng chỉ mong vợ già

Anh chỉ mong em già

Ai bị lãng tai?

Ai bị lãng tai?

Anh chàng gặp hoạ vì được tâng bốc

Chàng trai gặp hoạ khi được tâng bốc

THIẾU NỮ ĐỨNG HÌNH TRƯỚC LỜI KHEN TẶNG CỦA BẠN TRAI

Đứng hình trước lời khen tặng của bạn trai

Chưa gì đã vội chết

Sao vội chết như vậy